FAQs

Có thể mang các dự án có sẵn đi thi không?

Các bạn có thể chuẩn bị trước, tuy nhiên Hội đồng chuyên môn đánh giá các bài thi chủ yếu dựa trên những gì các bạn làm được trong 24 giờ code.

Tôi sẽ được chọn đề tài, hay phải theo sự chỉ định của BTC?

BTC đã công bố các nhóm đề tài chính. Tại buổi thi, đề bài cụ thể sẽ được công bố. Mỗi đội thi chọn 1 đề bài, triển khai các ý tưởng và phát triển sản phẩm theo gợi ý của đề bài. Đề bài sẽ đủ gợi mở để các bạn đưa được ý tưởng sáng tạo của mình vào phần thi.

Tôi nên chuẩn bị gì trước khi thi?

Dựa vào các chủ đề đã công bố, các bạn nên xác định đội mình cần những thành viên nào: mobile dev, back-end dev, web dev, data scientist/engineer… Các bạn có thể nghiên cứu trước các API liên quan đến chủ đề mà Ban tổ chức công bố (Ví dụ: Zalo API, AR, motion sensor, camera API…)

Tôi phải xây dựng sản phẩm kết quả ở dạng nào?

Các bạn có thể chọn xây dựng sản phẩm bằng hình thức phù hợp nhất với năng lực của đội mình. Đó có thể là: mobile app, web app, back-end service, console app … Sản phẩm cần đáp ứng được các use case chính mà đề bài đặt ra. Điều quan trọng nhất vẫn là tính sáng tạo, tính kỹ thuật của sản phẩm.

Tôi có phải nộp source code cho BTC không?

Có. Hội đồng chuyên môn cần có source code để đánh giá chi tiết, khách quan sản phẩm của các đội. Bản quyền source code là toàn quyền của các đội thi.

BTC có cung cấp API hay bộ dữ liệu nào không?

Với các đề bài thuộc nhóm AI, tại ngày thi, BTC sẽ cũng cấp tập dữ liệu mẫu để các bạn tham khảo, thử nghiệm. Riêng với đề bài chatbot, nếu bạn quyết định triển khai trên Zalo, bạn có thể dùng Zalo API tại https://developers.zalo.me/